טיסן העתק מדויק של אולטרלייט מסוג "זנאייר, שתוכנן ונבנה ע"י רוני נוי