זהו תרשים כיצד לחבר הגה גובה מפוצל לתנוע אחידה וללא חופשים

התרשים נעשה בעקבות נסיון אישי שעבד מעולה על הטיסן שלי "סופרה-פלייט" עם מנוע 61