הכוונה לשדה התעופה

ממרכז ראשון יש לנסוע ברחוב רוטשילד לכוון מערב לאחר שעוברים כמה ככרות עולים על גשר מעל כביש אילון (לכוון אשדוד) , הכביש פונה פניה חדה שמאלה ולאחר מכן ימינה ובהמשך הוא עוקף את איצטדיון כדורגל של עירוני ראשון. ממש במקביל לאיצטדיון יש ירידה של דרך לא סלולה אך מהודקת המובילה עד החניה.

הבאים מבת-ים או מדרך משה דיין,יש להכנס לכביש שמוביל לסופרלנד, בכניסה לסופרלנד יש ככר ,בככר פונים ימינה לכביש עוקף איצטדיון, במקביל לאיצטדיון יש לפנות ימינה לדרך עפר אשר תוביל עד החניה של השדה