דף הודעות של הנהלת המועדון

:  הדעה בדבר                                                                   

                           

הרשמת חברים    *                                                                            

                                                      מועדי פעילות המועדון  *                                                                                                                    

      

      שער ראשי למתחם חובר לחשמל ופתיחתו נעשית ע"י חיוג מהטלפון

רק  מכשיר מזוהה יפתח את השער, נא להרשם

כמו כן הכניסה לשטח הפעילות במועדון אפשרית רק

ע"י  דיסקית אישית לכל חבר