החניה

יציע האורחים

רחבת התארגנות

המסלול

מדשאת המטיסים

לובי סגור

רחבת מנוחה מוצלת

מזנון קל

מנחת מסוקים

עמדת הרצת מנועים

מראה פנורמי של המסלול