קיזוז טיסן

מאמר זה מהווה המשך למאמר בנושא איזון הטיסן.

בכן, היום הגדול הגיע וכעת הזמן למבחן האמיתי.

המראה ראשונה וקיזוז הגאים.

ובכן כיצד מתחילים?

מכיוון שנושא הקיזוזים הוא תהליך מתכנס ופעולת קיזוז אחת משפיעה על השניה ולהפך, יש לקזז לפי סדר פעולות מסוים.

טיסנאים רבים מדווחים על תופעות משונות שקורות להם בעת ההטסה:

הפלת כנף בנחיתה, הורדת/העלאת אף בעת הורדת מנוע לסרק בטיסה ישרה ואופקית והרשימה ארוכה...

הסיבה: אי קיזוז נכון. קיזוז ההגאים אינו מסתיים בקבלת טיסה ישרה ואופקית כאשר ההגאים ממורכזים, אלא מתחיל בנקודה זו. ככל שהושקעה דייקנות בבניה, כך ניתן יהיה לקזז את הטיסן ביתר קלות.

 

להלן סדר הפעולות:

 

1.      קיזוז הגאים ראשוני

קזז הגאים בשלט עד למצב של טיסה ישרה ואופקית עם סטיקים ממורכזים.

 

זוויות מנוע 

.2

בטיסה ישרה ואופקית בסל"ד מירבי, הורד בפתאומיות לסרק. תגובתו הראשונית של הטיסן:

מוריד אף-יש להגדיל זווית נטית המנוע מטה.

מעלה אף-יש להקטין זווית נטיית המנוע מטה.

     (שימו לב: זהו מהופך להגיון הראשוני...)

 

3.     מרכז כובד אורכי

גלגל את הטיסן 45 מעלות לימין/שמאל ועזוב הגאים. תגובתו הראשונית של הטיסן:

מוריד אף: הזז מרכז כובד אחורה.

מעלה אף: הזז מרכז כובד קדימה.

 

4.      סיבסוב

בצע "לופים" פנימיים וחיצוניים לתוך הרוח מספר פעמים עד לוידוי התופעה.

(בטיסה הפוכה

DOWN חריף 

,"לופ" חיצוני  ,

UP חריף ,לופ" פנימי")

א.      מסבסב תמיד ימינה- קזז לשמאל בהגה כיוון.

ב.      מסבסב תמיד שמאלה- קזז לימין בהגה כיוון.

ג.       מסבסב ימינה ב"לופ" פנימי ושמאלה ב"לופ" חיצוני- קזז מאזנות לשמאל.

ד.      מסבסב שמאלה ב"לופ" פנימי וימינה ב"לופ" חיצוני- קזז מאזנות לימין.

 

5.      מרכז כובד רוחבי

כנס ל"לופ" פנימי לתוך הרוח. ככל ש"הלופ" מתהדק הטיסן:

מפיל כנף ימין: הוסף משקל בקצה כנף שמאל.

מפיל כנף שמאל: הוסף משקל בקצה כנף ימין.

 

6.      כיוון מאזנות

 

כנס לטיפוס אנכי כאשר הכנפיים מאוזנות. אף הטיסן מראה נטייה להיכנס ל:

" לופ" פנימי: העלה מעט את שתי המאזנות כלפי מעלה.

"לופ" חיצוני: הורד מעט את שתי המאזנות כלפי מטה.

 

זהו. אלו 6 השלבים הקריטיים לקיזוז נכון ומלא של הטיסן.

לקבלת תוצאות טובות, יש לבצע תהליך זה 3-2 פעמים בגלל השפעות הדדיות.

 

בברכת קיזוז נעים,

 

דניאל דקל

מהנדס אוירונוטי

 

ניתן לפנות אלי בכל שאלה בדוא"ל: ddekel@yahoo.com

Copyright    fly hi All rights reserved.                                  
                                                 
מאמרים נוספים במדור
מאמרים

5.9.2001