לידיעה כללית

אין הנהלת האתר אחראית על התוכן כל החומר הנמצא כאן נשלח ע"י אמיר סהר

 

יש לציין שהחומר עשיר ויעיל אשמח לקבל עוד דברים דומים כמובן שאפרסם בצרוף שם השולח

  flyhi : החומר נלקח מאתר              

              

בברכת מנהלת האתר                                      

Glow Plug-על פלאגים

תוכנות/חישובים לטיסנים

כניסת אויר לא מבוקרת למנוע

קיזוז טיסן

איזון הטיסן

ייצור עצמי של חופה

תפוקה של פרופלור

טעינה מהירה או איטית

לעשן עם טיסן

התאמת מנוע חשמלי לטיסן