כניסת אוויר בלתי מבוקרת למנוע\ צביקה שוורץ

מי מאתנו לא נתקל בבעיות של כניסת אוויר לא מבוקר למנוע ושיבוש אופן

הפעולה התקין של המנוע, כמעט כולנו. בסקירה זו נעסוק במניעת התופעה

ודרכי האיתור של התופעה.

:נקודות בהן אנו צפויים לאתר כניסת אוויר לא מבוקרת

  1. חיבור הקרבורטור לגוף המנוע.

  2. פתח אחורי של ציר המנוע בשפת העם- BACK-FLATE.

  3. ראש המנוע.

  4. משאבת דלק-במידה וקימת.

  5. צינורות דלק.

  6. מסנן דלק.

  7. סיכות דלק

  8. מיכל הדלק.

:משאבת דלק

תפקידה לדחוף דלק למנוע טרם הנעתו לכאורה כלי חשוב אבל,

כלי מכני בעל אורך חיים מאוד מוגבל(מניסיוני) .המלצתי כלל

לא לעשות בו שימוש אלה לנתקו וליצור חיבורי דלק ישירים

ממיכל הדלק לקרבורטור .אופן דחיפת הדלק למנוע ללא משאבה

תעשה במנוע ללא מתנע ידני ע"י סיבוב גלגל ההינע על ארגז

ההתנעה למספר שניות עד כניסת דלק למנוע. במנועים בעלי חוט

משיכה, משיכת המתנע ביד מספר פעמים עד כניסת דלק למנוע.

:ראש מנוע

במנועים חדשים תופעה זו אינה נפוצה אבל למרות זאת המלצתי

לבדוק האם ברגיי ראש המנוע מחוזקים דיים. לאחר גמר הרצה

רצוי ומומלץ לבדוק האם ברגיי הראש עדיין מחוזקים .תופעה זו

נפוצה יותר לאחר שביצענו "אוברול למנוע" לכן לפני הרכבת

המנוע לרכב יש לבדוק חיזוק ברגיי ראש מנועו כמובן בגמר

ההרצה ו\או במהלכה.

:צינורות דלק

תופעה די נפוצה בצינורות דלק מספיק נקב מזערי בלתי נראה

לכניסת אוויר ושיבוש אופן פעולת המנוע. כאשר התופעה כבר

חריפה נראה בזמן ההתנעה בועות אוויר בצנרת. שימוש בצינורות

דלק איכותיים מפחיתה בצורה דרסטית את התופעה. המלצתי

מדי תקופה לפרק את הצינורות ליצור לחץ אוויר בצינור ולטבול

את הצינור במים, במידה ויש בריחת אוויר נראה זאת במים.

לבעלי הממון ניתן להחליף אחת לשלושה חודשים את הצינוריות.

:חיבור הקרבורטור למנוע

בנקודה זו התופעה היא די נפוצה ואולי הכי נפוצה

מן הטעם הבא במנוע חדש אלינו לכוון את זווית

ישיבת הקרבורטור בהתאמה מלאה לסרוו שאמון על

פתיחת המצערת ולכן עוד טרם הנעת המנוע אנו

יוצרים במקום תנועה מכנית אשר עשויה לחסל את

האטם האוטם ולכן מראש עלינו לסמן את הזווית

הנכונה של ישבת הקרבורטור ולאחר מכן למרוח

שכבה דקה של סילקון שחור\אדום עמיד בטמפ'

גבוהות לתת לסיליקון להתייבש (לפי הוראות היצרן)

ורק אז ובזהירות לחבר את הקרבורטור למקומו

!!!!שימו לב

אין למרוח במקום החיבור שיכבה עבה. .אלה דקה .

במידה ונשים שיכבה עבה יתכן וחלק מהאטימה

בזמן ההרכבה יכנס לקרבורטור ויצור סתימות דלק.

בכל מקרה יש גם לשם לב לאטם שלא יפגע.

:פתח (ציר )אחורי- BACK-FLATE

גם בנקודה זו התופעה נפוצה בדרכך כלל במנוע

חדש לא תוצר במקום בעיה. במקום זה עשויה

להיווצר בעיה לאחר אוברול, בדיקה שגרתית של

תלתל המנוע ,במקום קיים אטם גומי, אטם ניר

יש להקפיד לא לפגוע בהם .גם במקום זה מומלץ

למרוח שכבה דקה של סילקון שחור\ אדום ולתת

לו להתייבש לפי הוראת היצרן .

:פילטר דלק

בנקודה זו התופעה כמעט לא מוכרת אבל פילטר אוויר שאינו סגור

כראוי בוודאי שיגרום לכניסת אוויר למע' ותופעות נוספות

:סיכות דלק

בסיכות הדלק הבעיה פחות נפוצה אבל בוודאי שיכולה להימצא.

במנועי הדלק נמצא לפחות שתי סיכות ועל הסיכות הנ"ל נמצא

אטמי גומי מדי פעם רצוי לבדוק אותן ופעם בתקופה לרענן את

האטמים קרי- להחליף אותם.

:מיכל הדלק

במיכל הדלק כניסת\ בריחת דלק היינה תופעה נפוצה, מיכל הדלק

מצוי בכל זמן הנסיעה בלחץ מתמיד מצינור האוויר החוזר מהמפלט

כמו כן המכל עובר טלטולים לא מעטים בשטח. גם במיכל שיטת

בדיקת הדליפה הנה פשוטה מאוד ואליה ניגש רק לאחר שביצענו את

את כל הפעולות הרשומות מעלה. מהלך הבדיקה- אלינו לנתק את

מיכל הדלק ממקומו להשאיר את צינורות הדלק. את המיכל נכניס

למיכל מים שיכסו את כל המיכל ,צינורת דלק אחת נחסום ולתוך

השניה נדחוק אוויר בצורה מבוקרת במידה והמיכל פגום נראה

בועות אוויר עולות בתוך מיכל המים.

לסיכום כניסת אוויר בלתי מבוקר הנה אחת התופעות המפריעות למנוע

בעבודתו התקינה. המלצתי אחת לתקופה לבצע בדיקה ופיזית

או טיפול מונע לחסוך מאתנו את הבעיות בעת הימצאותנו במסלול במרוץ.

 

הערת המערכת-המאמר מתאים ברובו גם למנועי טיסנים

8.2001 תודה לצביקה שוורץ